Категорії
Збройні Сили України і військовий стан Бібліотечка нотаріуса Бібліотечка поліцейського Навчальні посібники для підготовки до іспитів студентів вищих навчальних закладів

Искусство как разрешение противоречий жизни. Основания философской арт-терапии

  • Код товару: 033152

260.00 грн.

  • Автор: Хамитов Н.
  • Год издания: 2020
  • Количество страниц: 228
  • Бумага: офсет
  • Переплет: Мягкий
  • Язык: Украинский
  • Формат книги: А5
  • ISBN: 978-611-01-2631-1

Анотація

В книге искусство предстает той силой, которая способна освободить от обыденности и предельности в человеческом бытии, выводя в новую реальность. Возможность такого освобождения коренится в способности искусства чувственно- образно разрешать противоречия жизни. Такой подход позволяет по-новому взглянуть не только на художественное творчество, но и на феномены мифологии и религии. Автор предлагает понятие философского искусства, которое духовно разрешает основное противоречие своего времени и вечные трагические противоречия человеческого бытия, а также обосновывает возможность философской арт-терапии, выступающей практикой свободных трансформаций мировоззрения. У книзі мистецтво постає тією силою, що здатна звільнити від буденності й граничності у людському бутті, виводячи у нову реальність. Можливість такого звільнення укорінена у здатності мистецтва чуттєво-образно розв'язувати суперечності життя. Такий підхід дозволяє по-новому подивитися не тільки на художню творчість, але й на феномени міфології та релігії. Автор пропонує поняття філософського мистецтва, яке духовно вирішує основне протиріччя свого часу і вічні трагічні протиріччя людського буття, а також обґрунтовує можливість філософської арт-терапії, яка постає практикою вільних трансформацій світогляду. In the book the art appears as such a strength which is able to liberate from an usualness and ultimate in human being and take to new reality. The possibility of such liberation roots in the ability of art to solve the contradictions of life in the sensual-imigic way. The approach like this allows to cast a new glance not only at the artistic creative work but at phenomena of mythology and religion, too. The author suggests the concept of philosophical art, which spiritually resolves the main contradiction of their time and eternal tragic contradictions of human being, and also substantiates the possibility of philosophical art-therapy, which is the practice of free transformations of worldview.

Гарантія

Згідно ЗУ "Про захист прав споживачів" вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають. Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду

Доставка/Оплата

Самовивіз: Ви можете забрати цей товар самостійно з Нової Пошти за тарифами перевізника, Кур'єр: Ми доставимо цей товар кур'єром служби доставки Нова пошта за тарифами перевізника