• 098-764-34-46
  •  095-184-41-99 095-184-41-99
  • shopcul@gmail.com

Статистика. 2-ге видання. Лугінін О.Є. (арт: д013692)

Статистика. 2-ге видання. Лугінін О.Є.
30.00 грн.
Специфікація
Артикул: д013692
Анотація Підготовлено відповідно до типових навчальних програм нормативної дис ципліни „Статистика” для студентів економічних спеціальностей та менедж менту вищих навчальних закладів. Перероблено та доповнено автором порівня но з першим виданням підручника. У першій частині „Теорія статистики” висвітлені такі питання: предмет и ме тод статистики, статистичне спостереження, зведення, класифікації та групування статистичних даних, статистичні показники, вибіркове спостереження, статистичні методи аналізу зв’язків між факторами явищ, ряди динаміки, індекси. У другій частині „Економічна та соціальна статистика” розглянуто: методо логічні основи економічної та соціальної статистики, система національних розра хунків, статистика національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності, ефективності еко номічної діяльності, статистика населення, статистика рівня життя населення. Наведенні питання для самоконтролю знань, рішення типових задач, тести проміжного та підсумкового контролю знань студентів за кредитно модульною системою організації навчального процесу. Розраховано для студентів бакалаврського рівня підготовки за напряма ми з менеджменту, економіки і підприємництва, міжнародних відносин. Може бути корисним викладачам економічних спеціальностей та менеджменту. ЗМІСТ Глава 1. Предмет і метод статистики. Організація статистики в Україні Глава 2. Статистичне спостереження Глава 3. Зведення, класифікації та групування статистичних даних Глава 4. Статистичні показники Глава 5. Вибіркове спостереження Глава 6. Статистичні методи аналізу кореляційних зв’язків Глава 7. Ряди динаміки Глава 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях Глава 9. Методологічні основи економічної та соціальної статистики Глава 10. Система національних рахунків Глава 11. Статистика національного багатства Глава 12 Статистика продукції Глава 13. Статистика ринку та цін Глава 14. Статистика праці Глава 15. Статистика витрат виробництва Глава 16. Статистика ефективності економічної Глава 17. Статистика населення Глава 18. Статистика рівня життя населення
Рік видання 2009
Сторінок 1
Тип Книга
Формат Книга
Відгуки

Написати відгук

Рекомендуємо