• 098-764-34-46
  •  095-184-41-99 095-184-41-99
  • shopcul@gmail.com

Ботаніка. Систематика несудинних рослин. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (арт: 028284)

Ботаніка. Систематика несудинних рослин. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
145.00 грн.
Специфікація
Артикул: 028284
Автор Бойко М.Ф.
Анотація У навчальному посібнику, написаному відповідно до програми з ботаніки для студентів вищих навчальних закладів, подано як загальновідомі, так і отримані останнім часом за допомогою новітніх методів дослідження матеріали щодо комплексної характеристики несудинних рослин (водоростей та мохоподібних), їх місце в сучасній системі органічного світу. Розглядаються історія дослідження, будова організмів, типи їх розмноження, цикли відтворення, географічні та екологічні особливості, систематика, роль в біосфері та житті людини. Для студентів та викладачів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Зміст: Передмова. Вступ. Основи ботанічної номенклатури. Нижчі та вищі несудинні рослини. Систематика несудинних рослин. Частина I. ВОДОРОСТІ (РHYCOBIONTA, АLGAE) Короткий нарис історії альгологічних (фікологічних) досліджень. Будова клітини. Типи морфологічних структур. Розмноження водоростей. Цикли розвитку водоростей. Екологія та поширення водоростей. Водорості у біосфері та житті людини. Охорона водоростей. Систематика водоростей. Водорості у системах органічного світу. Прокаріотичні водорості. Відділ Синьозелені (Ціанофітові) водорості – Cyanophyta. Клас Ціанофіцієві – Cyanophyceae. Евкаріотичні водорості. Дискокристати. Відділ Евгленофітові водорості – Euglenophyta. Клас Евгленофіцієві – Euglenophyceae. Тубулокристати. Амебо-флагеляти. Відділ Хлорарахніофітові водорості – Chlorarachniophyta. Клас Хлорарахніофіцієві – Chlorarachniophyceae. Альвеоляти. Відділ Динофітові водорості – Dinophyta. Клас Динофіцієві – Dinоphyceae. Страменопіли. Г рупа відділів: Хромофітові водорості. Відділ Рафідофітові водорості – Raphidophyta. Клас Рафідофіцієві – Raphіdophyceae. Відділ Золотисті (Хризофітові) водорості – Chrysophyta. Клас Хризофіцієві – Chrysophyceae. Клас Синурофіцієві – Synurophyceae. Відділ Евстигматофітові водорості – Eustigmatophyta). Клас Евстигматофіцієві – Eustigmatophyceae. Відділ Жовтозелені водорості – Xanthophyta (Tribonemophyta). Клас Ксантофіцієві (Трібонемофіцієві) – Xanthophyceae (Тribonemophyceae). Відділ Бурі (Феофітові) водорості (Phaeophyta). Клас Феофіцієві – Phaeophyceae. Клас Циклоспорофіцієві – Cyclosporophyceae. Відділ Діатомові (Баціларіофітові) водорості – Bacillariophyta. Клас Центричні (Косцінодіскофіцієві) – Coscinodiscophyceae. Клас Безшовні (Фрагілярієфіцієві) – Fragilariophyceae. Клас Шовні (Бацілярієфіцієві) – Bacillariophyceae. Відділ Диктіохофітові водорості – Dictyochophyta. Клас Диктіохофіцієві – Dictyochophyceae. Клас Педінелофіцієві – Рedinellophyceae. Платикристати. Відділ Гаптофітові водорості – Haptophyta. Клас Гаптофіцієві – Haptophyceae. Відділ Криптофітові водорості – Cryptophyta. Клас Криптофіцієві – Сryptophyceae. Відділ Глаукоцистофітові водорості – Glaucocystophyta. Клас Глаукоцистофіцієві – Glaucocystophyceae. Відділ Червоні (Родофітові) водорості – Rhodophyta. Клас Бангіофіцієві – Bangiophyceae. Клас Флорідеофіцієві – Florideophyceae. Відділ Зелені (Хлорофітові) водорості – Chlorophyta. Клас Празінофіцієві – Рrasinophyceae. Клас Хлорофіцієві – Chlorophyceae. Клас Требуксіофіцієві – Trebouxiophyceae. Клас Ульвофіцієві – Ulvophyceae. Клас Сифонофіцієві – Siphonophyceae. Група зелених водоростей–стрептофітів. Клас Харофіцієві – Charophyceae. Клас Конюгатофіцієві – Conjugatophyceae. Частина 2. МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA). Короткий нарис історії бріологічних досліджень. Розмноження та цикл розвитку мохоподібних. Екологічні та географічні особливості мохоподібних. Значення мохоподібних у біосфері та житті людини. Охорона мохоподібних. Систематика мохоподібних. Відділ Антоцеротофіти (Антоцероти) – Anthocerotophyta. Клас Клас Лейоспороцеротопсіди – Leiosporocerotopsida. Клас Антоцеротопсіди – Anthocerotopsida. Відділ Маршанціофіти (Маршанціофітові, Печіночники або Печіночні мохи) – Marchantiophyta. Клас Гапломітріопсиди (Haplomitriopsida). Клас Маршанціопсиди (Marchantiopsida). Клас Юнгерманіопсиди (Jungermanniopsida). Відділ Бріофіти (Бріофітові мохи) – (Bryophyta). Клас Такакіопсиди (Такакієві мохи) – Тakakiopsida. Клас Сфагнопсиди (Сфагнові мохи, Сфагни) – Sphagnopsida. Клас Андреєопсиди (Андреєві мохи) – Andreaeopsida. Клас Андреєобріопсиди – Andreaeobryopsida. Клас Едіподіопсиди (Едіподієві мохи) – Oedipodiopsida. Клас Політріхопсиди (Політріхові мохи) – Polytrichopsida. Клас Тетрафідопсіди (Тетрафісові мохи) – Tetraphidopsida. Клас Бріопсиди (Брієві мохи, Мохи ) – Bryopsioda. Систематика класу Бріопсіди. Покажчик українських назв таксонів. Покажчик латинських назв таксонів. Покажчик термінів. Літературні джерела та сайти Інтернету.
Обкладинка тверда
Рік видання 2016
Сторінок 276
Тип Книга
Формат Книга
Відгуки

Написати відгук

Рекомендуємо