• 098-764-34-46
  •  095-184-41-99 095-184-41-99
  • shopcul@gmail.com

Вектори естетичної культури хореографів. [Монографія] (арт: 032492)

Вектори естетичної культури хореографів. [Монографія]
150.00 грн.
Переглянути зміст книги
Специфікація
Артикул: 032492
Автор Лю Сіньтін.
Анотація Монографію присвячено проблемі виховання естетичної культури майбут- ніх хореографів у позааудиторній діяльності університету. Досліджено теоре- тичні засади та проведено аналіз сучасних підходів до виховання естетичної культури майбутніх хореографів у позааудиторній діяльності університету. Розкрито потенціал позааудиторної діяльності університету у вихованні есте- тичної культури майбутніх хореографів, як системи, що поєднує в собі мету, зміст, функції, методи і організаційно-педагогічні форми, спрямовані на розви- ток активності, самодіяльності, естетичної культури, толерантності, взаємодії студентів на принципах співробітництва та співтворчості. Обґрунтовано крите- рії, показники та визначено рівні вихованості естетичної культури майбутніх хореографів. Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено ме- тодику виховання естетичної культури майбутніх хореографів у позааудитор- ній діяльності університету, як сукупність взаємопов’язаних елементів: соціа- льного замовлення, мети, змісту, принципів, підходів, методів, форм, засобів, результату, а також педагогічних умов її реалізації, яка включає блоки та стру- ктурні компоненти і побудована відповідно до логіки та структури позааудито- рної діяльності університету.
Обкладинка м'яка
Рік видання 2018
Сторінок 208
Тип Книга
Формат A5
Відгуки

Написати відгук

Рекомендуємо