• 044-223-57-12
  • (066) 511-83-77 (066) 511-83-77
  • (098) 764-34-46 (098) 764-34-46
  • gkasty
  • info@cul.com.ua

Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.4-те видання. (арт: 017033)

Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.4-те видання.
320.00 грн.
Переглянути зміст книги
Специфікація
Артикул: 017033
Автор Мозговий В.І.
Анотація Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) пе редбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом, друга (прак тичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, мето дичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень. Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів еко номічних і управлінських спеціальностей. Проте воно буде корисним також для службовців, керівників і менеджерів виробництв і організацій, що спілкуються ук раїнською і російською мовами одночасно. Курс розроблений з урахуванням новітніх тенденцій Болонського процесу. ISBN 978-611-01-0110-03
Рік видання 2017
Сторінок 590
Тип Книга
Формат Книга
Відгуки

Написати відгук

Рекомендуємо